Bár az LCF Clubs-ban kizárólag gyermekek nyelvoktatásával foglalkozunk 6 hónapostól 14 éves korig, eltérő életkori sajátosságaiknak megfelelően.

A különböző korosztályokat különböző módon, különböző oktatási anyagokból tanítjuk.

Azonban módszerünkben mégis van közös pont: a vidám, sokszor játékos, indirekt tanulás.

A kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék.

A játék fejleszt, felszabadít, nélkülözhetetlen a gyermekek lelki fejlődéséhez, élményeik feldolgozásához.

A játék a leghatékonyabb és legeredményesebb módszer az újonnan elsajátított dolgok begyakorlásához.

Éppen ezért az LCF Clubs-ban hasonlóan, mint ahogy a kisgyerek a saját anyanyelvét elsajátítja, mi is játékokon, dalokon, vidám feladatokon keresztül ismertetjük meg őt az angol, a francia, vagy a spanyol nyelvvel.

Természetesen a gyerekek életkorának előrehaladtával folyamatosan komolyodnak a feladatok, mégis mindig megmarad a stresszmentes és örömteli tanulás élménye!

AZ LCF KIDS CLUB MÓDSZER LÉNYEGE ÉS ELŐNYEI

Nyelvelsajátítás nyelvtanulás helyett

Az LCF Clubs-ban a gyerekek az anyanyelvükhöz hasonló módon, észrevétlenül, erőfeszítés és formális tanulás nélkül sajátíthatják el az angol, a spanyol vagy a francia nyelvet!

Sikerélményt nyújt

A tanultakat a gyerekek azonnal kipróbálhatják különböző szituációk, játékok segítségével. Ez pozitív visszajelzést, sikerélményt nyújt számukra, ami növeli önbizalmukat. Ugyanezt erősíti még a klubtársak elfogadása, a klubvezető dicsérete, valamint a szeretetteljes légkör és jó hangulat.

Változatos

Mivel a gyerekek ugyanarra a dologra csak korlátozott ideig képesek koncentrálni, ezért nyelvtanfolyamainkat úgy építettük fel, hogy az egyes feladatok (nyugodtabb/mozgalmasabb) folyamatosan váltsák egymást, így is biztosítva a változatosságot és a gyerekek figyelmének a fenntartását.

Folyamatos elmélyítés

A foglalkozásokon többször visszatérünk a már korábban tanultakra; természetesen mindig új és változatos módon – ezzel is segítve a már megtanult dolgok elmélyítését, letisztulását.