PETIT CLUB ATELIER – OVIS MŰHELY

A francia nyelvi érzékenyítésre irányuló programunknak mindig is célja volt, hogy a francia nyelvet ne csak játékos foglalkozás keretei között, hanem minél természetesebb élethelyzetekben, az “egy személy – egy nyelv” elvét követve szippanthassák magukba a csöppségek.

Ez a célkitűzésünk valósul meg a Petit Club Atelier, azaz az Ovis Műhely létrehozásával. A műhely egy 2 óra időtartamú délutáni “miniovi”, mely során francia anyanyelvű, vagy anyanyelvi szintű pedagógusunk egy komplex francia délutáni programot valósít meg, melynek része a relaxáció – gyermekjóga – mozgás – művészetterápia – szerepjáték – mese, vers, dráma – szabad játék.

A műhely programja az alábbi rendet követi:

– Köszöntés – egyéni beszélgetés (5-10 perc)

Fontosnak érezzük, hogy mindenkit egyénileg tudjunk fogadni, legyen ideje testben és lélekben megérkezni.

– Relaxáció és gyerekjóga (kb 30 perc)

Aktív játékos mozgás, a gyerekek mozgásigényének kielégítésére, a gyermekeket sem elkerülő mindennapi stressz, feszültség,negatív érzelmek oldására relaxációs technikákon keresztül, mely során minden instrukció franciául hangzik el, fantasztikus lehetőséget biztosítva ezzel a testünk megismerésével, érzelmeinkkel és mozgásunkkal kapcsolatos szókincs elsajátítására.

– Játékos nyelvi foglalkozás (kb 30 perc)

Módszertanilag felépített foglalkozás, mely játékos feladatokon keresztül éri el a megcélzott szókincs átadását.

– Mese – vers – ének – dráma

A tematikához kapcsolódó mese, visszatérő énekek, versek, mondókák stb kántálása franciául. A történetek játékos feldolgozása drámajáték formájában.

– Művészetterápiás foglalkozás 
Festés, színezés, rajz egyéb kézműves technikák használata franciául instruálva, melyen keresztül rendkívül széles szókincs (eszközök, színek, formák) megnevezésére nyílik mód.

– Szabad játék / Szerepjátékok 
A szerepjátékok közben a mindennapi élet eszközeit, tárgyait, kifejezéseit észrevétlenül sajátítják el a gyerekek. A nevelő a gyerekek szabad játékába bekapcsolódva francia nyelven számos kifejezés átadásra talál alkalmat észrevétlenül.

A műhely részei egymással felcserélődhetnek, a hangsúlyok, alkalomról alkalomra változhatnak, az aktuális pedagógiai célok és gyerekek igényei szerint. Bizonyos tevékenységek akár párhuzamosan is futhatnak, hiszen lesz aki inkább kézműveskedni, festeni, míg más kártyázni, vagy társasozni szeretne.