+36 20 776 11 13 contact@blue-elephants.hu

Művészeti nevelés

A képességfejlesztés három fő területen zajlik (Kardos, 2003):
• kifejezés, alkotás,
• tárgy- és környezetkultúra,
• vizuális kommunikáció.

Ezen területekből kiemelten 2 szakággal foglalkozunk:

Festészet
• A színek hangulati hatásának megláttatása, felismerése és alkalmazása
az egyéni színválasztásban;
• színdifferenciáló képesség fejlesztése (pl: a színárnyalatok visszaadásának kísérletével);
• a színérzék fejlesztése (a kompozíció hangulatot kifejező színeinek
megválasztásával, a színek hangolásával, komponálásával);
• komponáló- (vagy kompozíciós) képesség fejlesztése.
Grafika
• Komponálóképesség fejlesztése;
• grafikai kifejezőképesség fejlesztése (pl.: fotórészlet rajztollal való kiegészítése esetén);
• a szép könyvek iránti igény felkeltése (látványelemzéssel, könyvek nézegetésével).